fbpx

NEWSLETTER

 

W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658737, numerem NIP: 5272793336 oraz numerem REGON: 366361310 (dalej jako „Flash Investment Group”).

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail w formie newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) – uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych).
2. Dane te mogą być udostępniane:
a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
b) dostawcom infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzających dane na zlecenie Flash Investment Group.
3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
4. Posiadają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
b) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się na newsletter. 
6. Flash Investment Group nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
7. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw można kierować zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

Dane kontaktowe Administratora:

Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
adres e-mail: rodo@flashinvestment.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

adres e-mail: wojciech.byrski@flashinvestment.pl