fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI FACEBOOK

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FLASH INVESTMENT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658737, posiadająca numer NIP: 5272793336 oraz numer REGON: 36636131, zwana dalej „Flash Investment Group”.
 2. Administratorem danych osobowych jest również Meta Platforms Ireland Ltd, który przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w tym miejscu.
 3. Flash Investment Group przetwarza Państwa dane osobowe w celu obsługi Fanpage’u na portalu Facebook, a w szczególności w celu udostępniania postów, prowadzenia dyskusji w komentarzach, odpowiedzi na prywatne wiadomości. Działania te stanowią prawnie uzasadniony interes Flash Investment Group (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), który stanowi podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych.
 4. W przypadku udostępniania postów/prowadzenia dyskusji, dostęp do tych danych posiadają upoważnieni pracownicy Flash Investment Group, podmiot Meta Platforms Ireland Ltd a także inne osoby i podmioty, którym dane udostępnia Facebook, wskazane w obszarze „Jak udostępniamy te informacje” w tym miejscu.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w Polityce prywatności Facebooka.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zamieszczania komentarzy/wysyłania wiadomości prywatnych do Flash Investment Group.
 7. Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia). Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Flash Investment Group nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 2. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
 • dane kontaktowe administratora danych: biuro@flashinvestment.pl